Vzk/Vedení K4

Z Gewiki
< Vzk

Vzk/Balíčky

Znění kompetence:

Dokáže spojit úkoly s nejvhodnějšími lidmi.


Upřesnění obsahu kompetence:

Ryba se chytá na to, co chutná rybě, a ne co chutná rybáři. Chceme-li, aby naši spolupracovníci v oddíle zůstali a pokračovali v pomoci, musíme jim dát práci, která jim bude něco vracet. Sociální zapojení, zábavu, osobní rozvoj, seberealizaci atd. Musíme tedy každému hledat vhodnou práci, kterou bude dělat rád. Pokud to přímo u úkolu nejde, je lepší úkol pozměnit nebo změnit podmínky za něhož má být proveden tak, aby došlo, co k největšímu překryvu se zájmy člověka, kterému ho chceme zadat. Aby bylo možné úkol spojit s vhodným člověkem je potřeba své lidi znát.


Minimální úroveň:

  • ví proč je dobré vhodně spojovat úkoly s lidmi
  • ví co dělat s nepopulárním úkolem
  • snaží se znát své lidi


Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:Související kompetence:


Doporučená literatura: