Gemini

Z Gewiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
souhvězdí Gemini

Kurz opředený mnoha mýty i předsudky. Pravdou je, že kdysi dávno – ve starověkém Řecku - žili dva bratři. Jeden z nich se jmenoval Castor a druhý Pollux. Měli se tolik rádi, že když jeden zemřel, druhý, kterému bohové věnovali nesmrtelnost, chtěl zemřít s ním. A tak je bohové vyzvedli na hvězdnou oblohu, na které dodnes září jako Gemini – souhvězdí Blíženců.


Castor je vůdcovský lesní kurz.

Už třetí rok spolu s kurzy Oikos a Stříbrná řeka pracuje na nové podobě experimentální vůdcovské zkoušky. Neučí telefonní seznamy a věci k dobrému vedení oddílu nepoužitelné; snaží se vycházet z potřeb současných vůdců a přinášet nové myšlenky, programy, nápady.

Pollux je instruktorská lesní škola.

Učí jak připravit vzdělávací akci. Jak plánovat, přednášet či vést review. Jak vypadá dramaturgie lesního kurzu a jaká rizika musí mít instruktor na paměti. Zkoumá, co instruktor potřebuje umět a znát, hledá nové postupy. Má v řadách svých absolventů spoustu kvalitních instruktorů nejrůznějších skautských kurzů.

Castor nebude Castorem bez Polluxe a Pollux nebude Polluxem bez Castora.

Castoři se učí od Polluxů, Polluxové se učí od Castorů. Gemini má hluboko zakořeněnou kulturu toho, že každý se může a má učit od všech ostatních. Tato kultura je nejen vyjadřována (v rituálech, proslovech, tezích apod.), ale i včleněna do široké škály programů a metod.

Základním úkolem Polluxů, tedy frekventantů ILŠ Pollux je dobře připravit Castory, tedy frekventanty VLK Castor na roli skautského vůdce. To není jen příprava na vůdcovskou zkoušku. To je skutečně usilovné přemýšlení o tom, jaké kompetence skautský vůdce potřebuje a jak mu je nejlépe předat. Každý rok je pro Polluxe i pro tým poznamenán hledáním nových cest k tomuto cíli.

Castoři se připravují na vůdcovskou zkoušku, kterou v závěru školy skládají a průběžně si osvojují celou řadu důležitých kompetencí skautského vůdce. Ale jejich neméně důležitým úkolem je pomáhat Polluxům k tomu, aby se stali dobrými instruktory skautských vzdělávacích akcí. Hlavní nástroj, který k tomu Castoři mají, je zpětná vazba. Snažíme se s ní pracovat široce i do hloubky . Učíme účastníky (i sami sebe) jak zpětnou vazbu dávat i přijímat. Vytváříme ovzduší, ve kterém je zpětná vazba vnímána jako dar. I vůdcovskou zkoušku chápeme především jako zpětnou vazbu, díky které se Castor dozví mnohé o svých schopnostech, o svých přednostech i nedostatcích.

Tým Gemini

Úkolem týmu Gemini je nejen zajišťovat hladký chod celé školy, přinášet poznatky a zkušenosti a vytvářet rámec pro opravdové vzdělávání. Čenové týmu se na Gemini jedou také učit – ze svých vlastních chyb i úspěchů, mezi sebou navzájem a v neposlední řadě od účastníků. A konečně členové týmu přinášejí účastníkům sami sebe, celou svou osobnost, jako nabídku k setkání, porozumění a sdílení. Jsou mezi nimi:

 • silné osobnosti, které jsou schopny zformulovat a obhájit myšlenky, postoje či praktické postupy bez ohledu na to, zda jsou široce akceptovány hnutím či nikoli,
 • činovníci, kteří mají zkušenosti z významných skautských funkcí s regionální, celostátní či mezinárodní působností a nabízejí široký pohled na současný skauting,
 • uznávaní skautští odborníci, kteří jsou nejen držiteli ale i zkoušejícími OČK; autory článků a publikací, které tvoří páteř toho kterého oboru
 • odborní specialisté, kteří mají současně povědomí o celku a respekt a úctu k ostatním oborům,
 • spoluautoři klíčových koncepcí řady oborů skautské činnosti, výchovy a vzdělávání činovníků či nového skautského programu,
 • úspěšní profesionálové, kteří svoji profesní kvalifikaci dovedně využívají k obohacení skautské teorie a praxe,
 • několik desítek činovníků, kteří i když se nepodílejí přímo na přípravě toho kterého ročníku, tvoří široké odborné a osobnostní zázemí Gemini.

Kultura Gemini

Pro Gemini je charakteristických ještě několik dalších kulturních rysů, které významně ovlivňují způsob a metody práce na kurzu. Patří mezi ně:

Skauting až na kost:

 • Nevyhýbáme se klást otázky po samé podstatě skautingu, jeho „jádru“ či základech, žádná otázka není tabu, vše lze zpochybnit – za předpokladu, že se jedná o upřímné hledání;
 • Tyto otázky prolínají celou školou, nesoustředí se jen na několik programů.

Otázky bez odpovědí:

 • Stavíme na zásadě, že umět si klást otázky je důležitější, než znát ty správné odpovědi. Tomu se přizpůsobuje metoda i program v nebývalé míře a šíři;
 • Každá věc může být nazírána z různých úhlů, žádná odpověď není nikdy definitivní – toto vědomí se snažíme přenést i na účastníky;
 • Klást si otázky je namáhavé, je k tomu potřeba nejen dobrá vůle, ale i znalosti a dovednosti. Je zásadní rozdíl mezi poučeným „Vím, že nevím nic!“ a obyčejnou tupostí.
 • Snažíme se všechny účastníky vést spíše k hlubokému porozumění a opravdovému respektu, než k pouhé toleranci jinakosti. Přístup odlišný než můj by měl být chápán jako příležitost pro vlastní obohacení; nikoliv jako útok na mojí identitu.
 • Na druhé straně se snažíme účastníky naučit zdravě kritický přístup k vlastním i cizím zkušenostem – ne všechno, co se dělalo či dělá, musí být nutně to pravé.

Duchovní život:

 • Snažíme se vytvořit rámec a atmosféru, které podporují a kultivují duchovní život všech zúčastněných;
 • Máme programy, které (většinou) nenásilně stimulují soustředění na duchovní skutečnosti;
 • Máme rituály, které mají přiměřenou a střízlivou formu, nejsou ani hloupé ani triviální a které pomáhají vytvořit a podpořit pocit společného hledání;
 • Vytváříme společenství, jehož kultura podporuje společný duchovní prožitek v nejrůznějších podobách;
 • Jsou mezi námi osobnosti (samozřejmě i v řadách účastníků), které svým osobním příkladem a postojem povzbuzují ostatní;
 • Vzájemně respektujeme, že každý má právo věci prožívat po svém a k tomuto respektu vedeme i účastníky.

Gemini je setkávání, inspirace, přátelství, poznávání, hledání i nacházení, touha, odvaha, zkušenost a experiment. A v neposlední řadě prostá myšlenka:


»Prosím uč mne a budeš-li chtít, já budu učit Tebe!«