Vzk/Zajištění činnosti K1

Z Gewiki
< Vzk


Vzk/Balíčky

Znění kompetence:

Ví, co všechno je třeba pro zajištění a zorganizování oddílové akce (např. výpravy).


Upřesnění obsahu kompetence:

  • Např. připravit scénář akce, včas vydat potřebné pokyny a informace, řídit činnosti během akce, zajistit bezpečný průběh atd.
  • Zkouší se


Minimální úroveň:

  • určí cíl a náplň výpravy pro jednotlivé věkové kategorie
  • zajistí účastníky akce
  • zajistí výpravu po technické stránce
najde spojení tam i zpět
v případě netradičních aktivit vyžadujících bezpečnostní pomůcky je sežene
zařídí, aby na akci byla vybavená lékárna a umí ji použít, dále pak zařídí, aby byl na akci určený zdravotník
při pořádání oddílových akcí na to pokud možno není sám
nechodí, kam nemá
  • umí napsat seznam doporučeného vybavení na akce různého typu pro různé věkové skupiny


Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

vést a účastnit se co nejvíce akcí vyhodnocuje si akce proběhlé - co se podařilo, co méně

Poznámky:

Další poznámky ke kompetenci - například souvislosti s jinými kompetencemi apod.


Doporučená literatura:

Literatura doporučená k dalšímu studiu. Buď ve formě korektních bibliografických citací (nejlépe okopírovaných z katalogu nějaké knihovny - třeba souborný katalog CASLIN, či katalog MKP) nebo přímo on-line odkazů na internetové zdroje - např. http://www.skaut.cz/provoz/documents/stanovy_junaka.doc