Vzk/Metody práce s dětmi K4

Z Gewiki
< Vzk

Vzk/Balíčky

Znění kompetence:

Umí najít vhodné prostředky ke splnění určitého výchovného cíle

Upřesnění obsahu kompetence:

Text, který zde uvádíme, se vztahuje k více kompetencím - zabývá se základním vztahem cílů a prostředků ve skautské výchově:

Předpokladem úspěšné činnosti každého vůdce či vůdkyně je umění připravit zajímavý a pestrý program, který nějakým způsobem přispěje k výchově našich členů. Na začátku každého programu (hry, výpravy, závodu) je nápad, inspirace, vize, představa. Většinou na ni nepřijdu na oddílové radě či při plánování činnosti oddílu, ale třeba na výpravě v lesích, při čtení nějaké knihy nebo při rozhovoru. Je vhodné si nápady zaznamenávat - po chvíli mě zaujmou jiné myšlenky a třeba dobrý nápad, který by mohl být zárodkem zajímavého programu, zapomenu. Doporučené pedagogické postupy vizi nenahradí, můžou však přispět k jejímu snadnějšímu a účinnějšímu uvedení do života. Hrozí zde však nebezpečí, že se vaše představa nevejde do předepsaných schémat; neznamená to ale, že je špatná a není to důvodem k jejímu zavržení. S přibývajícími zkušenostmi budete jistě nacházet vlastní způsoby, jak vizi realizovat, uvedené postupy mohou v tomto případě sloužit jako kontrola, zda jste něco důležitého nezapomněli.

Při přípravě činnosti oddílu bychom si v první řadě měli stanovit cíle - čeho chci dosáhnout a v jakém časovém horizontu, co se mají členové oddílu naučit, jak se mají chovat. Rozhoduji-li se pak o zařazení konkrétního programu, uvažuji, jaký má přinést výsledek. Program může často přispívat ke splnění několika cílů, je vhodné si tyto cíle ujasnit a uvědomit si, které z nich považuji za rozhodující. Obvykle to bývá tak, že na jedné straně vnímám nějakou potřebu či cíl, na straně druhé přicházejí nápady. Jde o to, uvést do souladu nápady s tím, čeho v oddíle potřebuji dosáhnout; je lhostejné zda začnu u cílů nebo u nápadů.

Zvláštní postavení zde mají výchovné prostředky a metody. Konkrétní program - hra, soutěž, trasa a program výpravy, ale také stezka a odborky, jsou vlastně prostředky ke splnění nějakých cílů. Současně s tím však mohu v rámci každého programu volit další dílčí metody a postupy a používat různé pomůcky. Znamená to tedy, že základní vztah cílů a prostředků se na různých úrovních opakuje, tj. v rámci obecného cíle zvolím obecný prostředek (část stezky, odborku, část programu tábora aj.), u něho si stanovím dílčí cíle a k těm pak hledám konkrétní postupy, metody a pomůcky

Nejčastější pedagogické chyby začínajícího vůdce:

 • Záměna cílů a prostředků:

Může se stát, že vůdce jaksi pozapomene na to nejpodstatnější - na mnohostrannou výchovu našich mladších bratří a sester a místo toho se mu hlavním cílem stane nějaká dílčí část skautského programu, ať už jde o dobré umístění ve Svojsíkově závodě, bravurní zvládnutí pádlování vpravo nebo výcvik nástupových tvarů.

 • Vůdce chce stihnout vše najednou - nesprávné rozvržení cílů:

Vůdce přichází k oddílu s velkými ambicemi a chce mít perfektní oddíl. To samo o sobě není chyba, je však nutné stanovit si postup, jak dosáhnu svého cíle, rozpracovat dílčí kroky, ujasnit si co budu dělat, když se něco nezdaří apod. Pokud chce vůdce rychle dosáhnout málo reálných cílů, může se stát, že po čase je svou prací zklamán a rozčarován a ztrácí chuť do další činnosti.

 • Způsob práce podobný škole (výklad, zkoušení stezky, mentorování):

Tuto chybu lze vidět i u rádců. Každý je výrazně ovlivněn svou zkušeností ze školy a proto často nevědomky napodobuje své učitele. Děti, které přicházejí do oddílu se těší na něco zajímavého, na to že budou dělat co je baví a že si odpočinou od školy. Pokud se oddíl škole podobá, asi v něm nikdo dlouho nevydrží.

 • Neschopnost vysvětlit cíle své práce.

Občas se stává, že na otázku člena oddílu: „Proč děláme to či ono“ vůdce odpoví: Protože je to ve stezce“. Nemyslím, že je to správná odpověď. Ani v případě, kdy se tím vůdce pokouší odradit všetečného tazatele od dalších otázek, ani tehdy, když vůdce opravdu neví, proč dané téma zařazuje do programu. Každý dobrý vůdce musí znát smysl a cíl své práce a musí je umět v přiměřené míře sdělit i těm, které vede - svým rádcům, členům oddílu, případně jejich rodičům a veřejnosti.


Minimální úroveň:

 • Umí vysvětlit, jaký je vztah cílů a prostředků ve skautské výchově na různých úrovních.
 • K danému cíli umí najít odpovídající výchovné prostředky.


Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Uvažuj o výchovných prostředcích, které v oddíle používáš, ze čtyř pohledů:

 • Atraktivita
 • Efektivnost
 • Jak přesně odpovídá danému cíli
 • Jak je vhodný pro danou věkovou kategorii

Můžeš si zkusit vzít dva odlišné prostředky ke splnění daného cíle a porovnat je mezi sebou z těchto čtyř pohledů.


Poznámky:

Kompetence úzce souvisí s kompetencemi:

 • Ví, co chce děti naučit, umí si to rozmyslet a uspořádat.
 • Umí vybrat a použít vhodné metody a prostředky, aby děti naučil, co potřebuje. Umí vysvětlit, co potřebuje.
 • Dokáže analyzovat, jake výchovné cíle může plnit určitým programem či aktivitou.


Doporučená literatura: