Vzk/Personalistika a spolupráce K6

Z Gewiki
< Vzk

Vzk/Balíčky

Znění kompetence:

Ví, jak hledat a získávat spolupracovníky (v oddíle i mimo něj).


Upřesnění obsahu kompetence:

Všechny činnosti potřebné k chodu oddílu není dlouhodobě možné zvládat sám nebo v malém počtu. Proto je potřeba neustále hledat výpomoc, která může ulehčit práci, ale také může vést ke kvalitnějšímu a zajímavějšímu programu, osobnímu rozvoji zapojených lidí, rozšíření kontaktů a dalším pozitivním dopadům.

Základní zdroj výpomoci jsou členové oddílu. Je vhodné s tím jak stárnout je adekvátně zapojovat a hledat, jak jejich zájmy a silné stránky využít nejen pro oddíl, ale i pro jejich seberealizaci.

Výpomoc lze hledat i mimo oddíl. Kamarádi, známí, rodiče dětí, specialisté (kde kdo má zajímavou práci) - mnozí z nich rádi s něčím pomůžou. U těchto lidí je potřeba si dát záležet na jasné komunikaci, nemusí znát oddílové a skautské prostředí a jazyk, který nám přijde samozřejmý. Pokud chceme (chceme!) jejich pomoc využívat opakovaně, je dobré zůstat v kontaktu (třeba i nějaká akce pro veřejnost).

Minimální úroveň:

  • dokáže vyjmenovat základní zdroje spolupracovníků
  • ví proč je dobré dbát na zapojení odrůstající generace v oddíle
  • umí požádat o pomoc pro oddíl člověka, co nebyl nikdy skaut

Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Zkoušet žádat externisty o pomoc.

Související kompetence:

Doporučená literatura: