Vzk/Oddílové hospodaření K12

Z Gewiki
< Vzk


Vzk/Balíčky

Znění kompetence:

Znění kompetence sem, aby bylo tučné


Upřesnění obsahu kompetence:

Sem přijde cca 5 – 10 řádek, které usnadní porozumění kompetenci; objasní, o co v první řadě jde; co je pro zvládnutí kompetence nejdůležitější, nejpodstatnější.


Minimální úroveň:

Nejlépe ve formě odrážek, které jsou jasnými indikátory, zda uchazeč kompetenci zvládá, nebo ne:

  • Uchazeč umí vyjmenovat nejméně 3 ...
  • Uchazeč dokáže v modelové situaci rozpoznat ...
  • Uchazeč dokáže popsat postup při ...


Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Kam dál, jak může uchazeč tuto kompetenci dál rozvíjet (v případě klíčových a rozvojových kometencí), kam nasměřovat jeho pozornost, jak si získanou kompetenci upevňovat a obnovovat ...


Poznámky:

Další poznámky ke kompetenci - například souvislosti s jinými kompetencemi apod.


Doporučená literatura:

Literatura doporučená k dalšímu studiu. Buď ve formě korektních bibliografických citací (nejlépe okopírovaných z katalogu nějaké knihovny - třeba souborný katalog CASLIN, či katalog MKP) nebo přímo on-line odkazů na internetové zdroje - např. http://www.skaut.cz/provoz/documents/stanovy_junaka.doc