Vzk/Rétorika a komunikace K1

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Zná a používá zásady slušné a situaci přiměřené komunikace.

Upřesnění obsahu kompetence:Minimální úroveň:

- ví, proč má slušně komunikovat

- umí slušně komunikovat s …

- umí přiznat chybu a omluvit se

Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:Poznámky:

- umí jednat diplomaticky (ví, co v určité situaci ne/říci) - zná největší chyby komunikace

Doporučená literatura: