Vzk/Plánování K9

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Je schopen improvizovat, ale uvědomuje si meze plánování i improvizace.

Upřesnění obsahu kompetence:

Ví, proč někdy nelze vše naplánovat a kde končí možnosti plánování. Dokáže improvizovat, ale ví, jaká to má úskalí.

Minimální úroveň:

Prokáže v nečekaném momentu schopnost improvizovat a dokáže zhodnotit v čem to mělo slabiny.

Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Většina vynikajících mistrů bonmotů není úspěšná proto, že dokáže bonmot v okamžiku vymyslet, ale proto, že dokáže předvídat, co jejich partner řekne, a to už před diskusí, kdy má klid na formulaci brilantních bonmotů…

Poznámky:Doporučená literatura: