Vzk/Plánování K8

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Umí sestavit plán řešení nějakého problému.

Upřesnění obsahu kompetence:

Dokáže analyzovat problém a určit, co je potřeba podniknout pro jeho vyřešení. Nutné kroky umí uspořádat dle jejich časové a věcné návaznosti a dokáže je rozdělit mezi více osob. Metodicky je vhodnou formou Ganttův diagram.

Minimální úroveň:

Zadaný problém dokáže rozklíčovat do nutných kroků a uspořádat je dle návaznosti (cca 10 kroků pro min. 2 osoby).

Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Přenést tento model i do dlouhodobého fungování oddílové příp. střediskové rady. Pochopit a naučit se využít projektové řízení.

Poznámky:Doporučená literatura: