Vzk/Plánování K7

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Je schopen metodicky správně sestavit plán pro dílčí akci podřízený střednědobému plánu.

Upřesnění obsahu kompetence:

Dokáže formulovat konkrétní cíle, zvolit k nim vhodné programy a ty uspořádat do dramaturgicky vyváženého scénáře, Umí určit vhodný způsob vyhodnocení. Metodicky výklad této kompetence navazuj na kompetenci 12K1 a je základem plánování - navazují na něj další kompetence (12K2, 12K3). Je vhodné vykládat je všechny v jednom bloku. Konkrétně tuto kompetenci by bylo vhodné i prakticky procvičit.

Minimální úroveň:

Dokáže metodicky správně připravit plán akce na základě zadaných cílů (v rozsahu vícedenní výpravy) a navrhnout způsob ověření naplnění cílů.

Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Navazuje středně- a dlouhodobé plánování s případným přechodem ke kontinuálnímu.

Poznámky:Doporučená literatura: