Vzk/Plánování K6

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Umí připravit plán tábora (program, technické, organizační a hospodářské zajištění, rozpočet).

Upřesnění obsahu kompetence:

Dokáže zásady plánování (12K4) aplikovat na tábor. Zná základní body harmonogramu přípravy tábora, po obsahové stránce i po stránce jejich časové polohy.

Minimální úroveň:

Dokáže samostatně vytvořit hrubý harmonogram příprav tábora (co a kdy je potřeba udělat).

Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:Poznámky:Doporučená literatura: