Vzk/Plánování K5

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Ví, že má mít vizi.

Upřesnění obsahu kompetence:

Dokáže vysvětlit, jaké důsledky má pro vedoucího, když nemá vizi svého oddílu.

Minimální úroveň:

Uvede důsledky absence vize oddílu a vysvětlí je.

Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Dokáže vizi vytvořit a aktualizovat.

Poznámky:Doporučená literatura: