Vzk/Plánování K4

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Je schopen sestavit střednědobý plán oddílu (plán na rok nebo kratší období) podřízený dlouhodobé vizi.

Upřesnění obsahu kompetence:

Dokáže vizi srovnat se současným stavem, formulovat konkrétní cíle, zvolit k nim vhodné programy a ty uspořádat do plánu činnosti, a to v dlouhodobém horizontu (skautského roku). Umí určit vhodné momenty a způsoby vyhodnocování plánu. Metodicky výklad této kompetence navazuje až na 12K4 (dílčí akci).

Minimální úroveň:

Postačí prokázání schopnosti plánovat na dílčí akci a teoretické objasnění (viz 12K4), v čem se liší dlouhodobý plán od dílčího a jaká má navíc úskalí.

Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Přejít ke kontinuálnímu plánování.

Poznámky:Doporučená literatura: