Vzk/Plánování K3

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Ví, že by měl oddíl přijímat nové členy, ví, proč je to důležité.

Upřesnění obsahu kompetence:Minimální úroveň:

- ví, proč by měl přijímat nové členy

- má představu o ideálním počtu dětí v oddíle a umí ji zdůvodnit - ví, jaké bude mít důsledky nepřijímání nových členůDoporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:Poznámky:

- ví, jak dělat nábor

- umí členy získat jiným zp.než náb. - krit. zhodnotí stav počtu d.v odd.Doporučená literatura: