Vzk/Plánování K13

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Ví, kdy, jak a proč je nutné měnit vize oddílu

Upřesnění obsahu kompetence:

Ví proč a jak často je dobré se nad vizemi oddílu znovu zamýšlet. Chápe důsledky toho, když se vize neinovuje, ale také toho, když se inovuje příliš často a intenzivně.

Minimální úroveň:

Popíše jak často a proč je dobré se vracet k oddílovým vizím.

Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Navázat na vize propracovaným systémem plánování.

Poznámky:Doporučená literatura: