Vzk/Plánování K11

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Umí analyzovat situaci ve svém oddíle. Ví, proč analyzovat situaci.

Upřesnění obsahu kompetence:

Chápe a umí popsat význam analýzy současného stavu pro plánování. Ovládá alespoň jednu metodiku analýzy současného stavu vhodnou pro oddílové plánování.

Minimální úroveň:

Dokáže na příkladu vlastního oddílu prakticky, alespoň v hrubých rysech, analyzovat situaci a vyvodit potřebné kroky směrem k vizi.

Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Dokáže přesvědčit o významu a vysvětlit princip analýzy současného stavu své oddílové radě a rádcům družin.

Poznámky:Doporučená literatura: