Vzk/Plánování K10

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Zná metody, jak postupovat při stanovení vize (dlouhodobé, střednědobé), nebo ví, kde ji hledat.

Upřesnění obsahu kompetence:

Dokáže prakticky vytvořit vizi oddílu a teoreticky zdůvodnit svůj postup. Ví, jaké zdroje mohou skautské oddíly s výhodu použít (Stanovy, Stezky,...)

Minimální úroveň:

Dokáže na příkladu svého oddílu formulovat kroky tvorby vize.

Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Dokázat vizi plynule přehodnocovat a navázat na ni plánováním.

Poznámky:Doporučená literatura: