Vzk/Konflikty K4

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Umí řešit krizové situace.

Upřesnění obsahu kompetence:Minimální úroveň:

- zná postup, jak se zachovat při kriz.situaci

- ví, na koho se obrátit při kriz.situaciDoporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:Poznámky:

- má svůj/přejatý systém, jak dané situace řešit (ví, že univerzální postup neexistuje)

Doporučená literatura: