Vzk/Komunikace a informace K5

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Dokáže poznat, které informace má předat dál a které ne – zbytečné informace, osobní informace atd.

Upřesnění obsahu kompetence:Minimální úroveň:

- předává info nutné pro činn.

- nezahlcuje nedůležitými info ostatní - ví, co jsou to osobní informace a jak s nimi zacházet (viz kompet. 3N2)Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:Poznámky:

- zná zásady předávání info na jednotlivých úrovních org.struktury

- umí předat info relevantním způsobem (podle toho komu)Doporučená literatura: