Vzk/Komunikace a informace K11

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Zvládá komunikaci s ostatními činovníky, orgány a jedotkami Junáka (s ostatními oddíly, střediskem, ORJ atd.). Ví, jaké formy, přístupy a postupy použít pro tuto komunikaci.

Upřesnění obsahu kompetence:



Minimální úroveň:

- ví, proč s nimi komunikovat

- ví, jak s nimi navázat kontakt - ví, jak s nimi udržovat kontakt - ví, o čem by s nimi měl komunikovat - zná vhodnou formu komunikace - ví, kdy s nimi musí komunikovat - ví jak a o čem komunikovat s ostatními oddíly, kde siopatřit informace



Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:



Poznámky:

- co jsou to ostatní oddíly?

- jak s nimi lze rozvíjet přátelské vztahy - dokáže popsat „ideální“ stav komunikace mezi oddíly - dokáže naplánovat zlepšení vztahů mezi oddíly ve svém středisku - ví, kde najít informace o zahraničních oddílech



Doporučená literatura: