Vzk/Komunikace a informace K1

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Umí používat standardní komunikační kanály.

Upřesnění obsahu kompetence:Minimální úroveň:

- ví, co je to komunikační kanál

- umí je vyjmenovat - popíše, jak je používá - popíše výhody/rizika použití komun. kanálů - zná chyby, které se objevují při komunikaci komunikačními kanályDoporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:Poznámky:

- umí naučit děti je používat

- umí používat i nestandardní kom. kanályDoporučená literatura: