Vzk/Já a skauting K9

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Dokáže se zapojit do diskuse nad současnými tématy z různých oblastí, dokáže k nim zaujmout postoj.

Upřesnění obsahu kompetence:

Jde o základní orientaci a schopnost uvažovat o tématech, např. z oblasti kultury, politiky, ekonomiky, sportu; porozumění základnímu fungování společnosti a životního prostředí.

Jedním z postojů, kteří zastávají někteří skauti, je: „Noviny nečtu, politika a dění okolo mě nezajímá, …“ Smyslem této kompetence je postoj opačný: Rozumět světu kolem sebe, mít o něm informace, a na základě těchto informací a porozumění k němu zaujmout postoj. Tento postoj může být (a pravděpodobně bude) kritický, řadu jevů dnešního světa můžeme odmítat či s nimi nesouhlasit, ale neměli bychom je odmítat apriori, ale na základě poznání a porozumění. Základní přehled o dění kolem sebe je důležitý i pro výchovnou práci vůdce oddílu: Mnohokrát přijdou děti s nějakým dotazem k aktuálnímu dění nebo vznikne spontánně debata na nějaké aktuální téma. Vůdce by měl v této situaci umět reagovat na dotazy a názory dětí a vysvětlit a obhájit své postoje. Pro úplnost dodávám, že tato kompetence v žádném případě neznamená sledování televizních seriálů, reklam a estrádních pořadů či vyhlašování miss krásy – smyslem kompetence je mít přehled o současném (opravdovém, nikoli virtuálním) dění.Minimální úroveň:

Umět se aktivně zapojit do diskuze, která se bude zabývat některými z naznačených témat.

Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Uvažovat a hledat cesty, jak vybraným společenským tématům rozumět do větší hloubky.

Přemýšlet, jak přiblížit společenská témata dětem v oddíle.Poznámky:Doporučená literatura: