Vzk/Já a můj oddíl K5

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Umí dobře nějaký konkrétní obor skautské činnosti (táboření, znalost přírody, umění, …).

Upřesnění obsahu kompetence:

Nejde o to mít detailní znalosti a dovednosti ve všech oborech, ale o to ovládat jeden obor dostatečně dobře, aby měl vůdce inspiraci pro program oddílu a zdroj autority vůči jeho členům.

Smyslem je tedy využít svou znalost či dovednost k obohacení programu oddílu. Tyto moje znalosti a dovednosti slouží vždy jako prostředek, tj. nikdy je nevyužívám samoúčelně a bez výchovného záměru. Také je třeba dát si pozor, aby oddíl nedělal jen to, co mě baví a ostatními činnostmi se nezabýval. Mé znalosti a dovednosti mohou být též zdrojem autority – vidí-li děti, že něco opravdu umím, můžou si mě i proto více vážit.Minimální úroveň:

Prokázat zájem a dobré znalosti a dovednosti vybrané oblasti, kterou lze dobře uplatnit v programu oddílu

Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Rozvíjet svůj zájem a odbornost jak do šířky (tedy získávat nové znalosti a dovednosti), tak do hloubky (tj. vybranému oboru lépe porozumět, zasadit ho do kontextu jiných oborů, apod.).

Poznámky:Doporučená literatura: