Vzk/Hodnoty K6

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Vede děti ke vnímání a uznání hodnoty přírody a kultivuje jejich vztah k přírodě.

Upřesnění obsahu kompetence:

Jedním z úkolů vůdce je kultivovat vztah svých svěřenců k přírodě. Základním předpokladem je, aby vůdce sám uměl přemýšlet o svém vztahu k přírodě. Prvním cílem této kompetence je tedy přimět každého k zamyšlení, co pro něho znamená příroda a k ujasnění si svých postojů. Uvědomíme-li si svůj vztah a postoj k přírodě, snáze se pak budeme rozhodovat v konkrétních situacích, naše výchovné působení v této oblasti bude mít jasný základ, budeme věrohodnější a přesvědčivější.

Život ve skautském oddíle se podílí na formování vztahu dětí k přírodě a vůdce má příležitost tento vztah pozitivně ovlivnit. Druhým cílem této kompetence je uvědomit si, čím jsou formovány postoje dětí a jejich vztah k přírodě, a umět toho využít ve prospěch dětí při naší výchovné práci.

Pravděpodobně nejúčinněji ovlivňují postoje vlastní zážitky a osobní příklad vůdce nebo vrstevníků. Určitou roli mají znalosti, ale k formování postojů přispívají spíše nepřímo (znalosti můžou pomoci k tomu, že z nějaké činnosti mají děti silnější zážitek a ten už postoj ovlivnit může. – např. uvidím-li louku s krásnými orchidejemi, má z toho silný zážitek, vím-li, že tyto orchideje jsou velmi vzácné a skoro nikde jinde u nás nerostou, může být můj zážitek silnější).

Minimální úroveň:

Vysvětlit, jak vnímám svůj vztah k přírodě.

Vědět, co ovlivňuje postoje dětí a jejich vztah k přírodě, a umět to výchovně využít.Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Uvažovat, jak lidé vnímají přírodu a jakou hodnotu pro ně může mít.

Přečíst si nějakou knihu o vztahu přírody a člověka (např. E. Kohák – Zelená svatozář nebo Al Gore – Země na misce vah), uvažovat o jejím obsahu. Umět o svém vztahu k přírodě debatovat s dětmi v oddíle.Poznámky:Doporučená literatura:

Kohák, Erazim, 1933 - Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky / Erazim Kohák ; doslov Igor Míchal. -- Vyd. ve SLONu a v češtině 2., přeprac., celkově 3., dotisk. -- Praha : Sociologické nakladatelství, 2006. -- 204 s., [8] s. obr. příl.. -- (Studijní texty ; sv. 17) ISBN 80-85850-86-9 : 169.00 Kč -- Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky

Gore, Al, 1948 - Země na misce vah : ekologie a lidský duch / Al Gore ; [přeložil Jan Jařab]. -- Vyd. 2.. -- Praha : Argo, 2000. -- 374 s. : il. ; 21 cm ISBN 80-7203-310-7 (váz.) : Kč 259,00 Název orig.: Earth in the balance Přeloženo z angličtiny. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík

Růžička, Vít - Příroda a ekologie / [Vít Růžička]. -- 2., opr. a dopl. vyd.. -- Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2001. -- 71 s. : il. ; 21 cm. -- (Vůdcovská zkouška ; sv. 9) ISBN 80-86109-71-2 (brož.) 1000 výt. -- Obsahuje bibliografii