Vzk/Hodnoty K4

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Ví, jak je možné vést děti v oddíle ke vnímání krásy přírody. Přemýšlí, proč vést děti k vnímání krásy přírody.

Upřesnění obsahu kompetence:

Představte si, že jste v prodejně se šperky. Klenotník vystavuje své poklady na sametových polštářích, čím vzácnější drahokam, tím lépe je naaranžován, aby vynikal na svém pozadí.

Teď si představte slunéčko sedmitečné na listu; červený tečkovaný brouček, pod ním kontrastní zelený list. Nebo třeba rozkvetlou pampelišku, sametové hříbky, muchomůrku červenou, motýla,... Příroda má svou estetickou hodnotu a mnohé rostliny a živočichové jakoby existovaly hlavně proto, abychom se těšili z jejich krásy. Krásu v přírodě můžeme vnímat od mikroskopické úrovně až po pohled na Zemi z kosmické lodi. Zajímavé nejsou jen rostliny a živočichové, ale i řada tvarů v přírodě neživé - krystaly a minerály, krápníky, skalní útvary, mořské pobřeží, oblaka, hvězdy, měsíc. Stejně jako zrak můžeme potěšit i náš sluch, např. zpěvem ptáků, večerními žabími koncerty, zvukem potůčku, šuměním lesa nebo zvuky letní louky. Zkuste někdy strávit chvilku v přírodě v tichosti se zavřenýma očima - budete překvapeni z bohatosti jejích zvuků. Pozorování přírody můžeme tedy vždy spojit s rozvojem estetického cítění, vnímání a tvořivosti chlapců a dívek. Mezi oblíbené náměty patří kreslení a malování rostlin a živočichů, koláže a objekty z přírodních materiálů, samorosty, malování krajiny, fotografování, případně filmování.Minimální úroveň:

Umět vysvětlit, jaký význam má pro děti (i pro dospělé) vnímání krásy přírody.

Uvést aspoň tři příklady jednoduchých programů nebo činností, jejichž součástí je vnímání krásy přírody – nemusí jít o programy určené jen k vnímání krás přírody, naopak cenné jsou nápady, jak spojit vnímání krásy přírody a její působení s jinými činnostmi.Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Využít různé příležitosti ke vnímání krásy přírody, umět si všímat i věcí nenápadných, nacházet nové a zajímavé způsoby pohledu a vést k tomu děti.

Přečíst knihu, která se krásami přírody z nějaké stránky zabývá. Hledat umělecká díla, která vyjadřují nebo reflektují krásu přírody (např. obrazy, hudba, poezie, film, ...)Poznámky:Doporučená literatura: