Vzk/Dnešní děti K8

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Má přehled o rizicích, která ohrožují děti a mládež (závislosti, sekty, zneužívání, …), ví, jak děti o těchto rizicích přiměřeně informovat, je schopen pomoci, když se na něho dítě obrátí s prosbou o pomoc nebo o radu.

Upřesnění obsahu kompetence:Minimální úroveň:Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:Poznámky:Doporučená literatura: