Vzk/Dnešní děti K10

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Ví, jak rozpoznat, že má dítě nějaký problém, a umí mu s ním pomoci.

Upřesnění obsahu kompetence:Minimální úroveň:

- ví, jaké jsou příznaky toho, že d.může mít prb

- ví, že ne všechny tyto předpoklady nutně znamenají, že má d. problém - ví, že není odborník, který zvládne všechno řešit sám a umí dítě odkázat dál (zároveň mu být dále nápomocen, je-li třeba) - umí d. vysvětlit, co se s ním bude asi dál dít, nebo mu říci, kde se to dozví - umí d. uklidnit, dát mu pocit klidu, „situace se dá zvládnout“Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:Poznámky:

- zná podrobněji základní instituce, které dětem pomáhají

- ví, co se s dítětem děje např. při útěku, rozvodovém řízení, ohlášení šikany…Doporučená literatura: