Vzk/Dnešní děti K1

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Zná základní vývojové charakteristiky dítěte a dovede podle nich s dětmi pracovat, ví o fyzických a psychických hranicích dětí v různém věku a tyto hranice respektuje.

Upřesnění obsahu kompetence:Minimální úroveň:

- základně zná, co děti dle věku umí, znají, potřebují (psychické, fyzické, morální, autorita, sociální, volní, etické)

- ví, jak toto aplikovat v programu, jaké využít cíle, metody, prostředky… - ví, že je v tomto důležitá individualita dítěteDoporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:Poznámky:

- zná toto podrobněji (co který program znamená pro oddíl, chování, program, život…)

Doporučená literatura: