Gewiki:Namespace

Z Gewiki

Stránky Gewiki jsou podle svého účelu rozděleny do několika skupin, nazývaných jmenné prostory (namespaces). Název každé stránky, která není v hlavním jmenném prostoru, začíná názvem jmenného prostoru odděleným dvojtečkou (bez mezery!) od vlastního názvu stránky. Rozdělení do jmenných prostorů má za cíl jednak celý projekt zpřehlednit, jednak umožnit, aby např. standartní článek mohl mít stejné jméno jako celá kategorie. Rozdělení také slouží pro některé speciální funkce wiki, např. vkládání šablon, řazení do kategorií apod.

Seznam jmenných prostorů[editovat zdroj]

Gewiki obsahuje následující jmenné prostory (v závorkách je anglické pojmenování):

 • Hlavní jmenný prostor, který obsahuje vlastní články. Články v tomto jmenném prostoru se jmenují přímo svým názvem bez jakékoli přidané předpony, např. Castor, Gemini, …
 • Jmenný prostor Gewiki (Project) obsahuje články o systému Gewiki jako takovém, pravidla, …
 • Jmenný prostor Uživatel (User) obsahuje osobní stránky jednotlivých uživatelů. Na tyto stránky se lze dostat kliknutím na uživatelovo jméno v historii změn, v seznamu posledních změn, nebo v podpisu v diskusích.
 • Jmenný prostor Soubor (Image) obsahuje popisky k souborům (obrázkům a zvukům) nahraným do Gewiki. Seznam stránek v tomto jmenném prostoru lze zjistit ze speciální stránky se seznamem načtených souborů.
 • Jmenný prostor MediaWiki (MediaWiki) obsahuje překlady původně anglických textů systémových hlášení. Tyto stránky mohou upravovat pouze správci. Jejich seznam najdete na Speciální:Allmessages.
 • Jmenný prostor Šablona (Template) obsahuje šablony, tzn. znovupoužitelné části stránek; jejich (ručně udržovaný) seznam je na stránce Gewiki:Šablony. Text stránky z tohoto jmenného prostoru lze do libovolné jiné stránky vložit uvedením jména stránky se šablonou (bez předpony Šablona:), uzavřeného do dvojitých složených závorek (např. {{EU}}) do textu stránky.
 • Jmenný prostor Nápověda (Help) by měl obsahovat stránky s nápovědou o systému Gewiki.
 • Jmenný prostor Kategorie (Category) obsahuje stránky kategorií. Seznam všech kategorií je na stránce Speciální:Categories. Pokud se v nějakém článku nachází odkaz na stránku v tomto jmenném prostoru, je tím článek do dané kategorie zařazen.
 • Jmenný prostor Speciální (Special) je tzv. virtuální jmenný prostor. Netvoří skutečné stránky uložené v databázi, které by šlo editovat, ale různé dynamicky generované výstupy programu MediaWiki, který Wikipedii spravuje; stránky v tomto jmenném prostoru obsahují např. nástroje pro správce, umožňují získávat informace o databázi apod. Seznam všech speciálních stránek je na jedné ze stránek tohoto prostoru: Speciální:Specialpages.
 • Jmenný prostor Média (Media) je dalším virtuálním jmenným prostorem. Pomocí něj se odkazuje na soubory nahrané do Gewiki. V tomto jmenném prostoru tedy nejsou stránky, ale soubory. Pro použití nahraných multimediálních souborů viz níže.
 • Jmenný prostor Skupina je určen pro vytváření uživatelkých skupin. Tyto skupiny pak mohou být oprávněné ke čtení či editaci chráněných stránek.

Ke každému jmennému prostoru z předešlého seznamu, s výjimkou virtuálních jmenných prostorů Speciální a Média, existuje přidružený jmenný prostor obsahující diskusní stránky k příslušným stránkám v daném prostoru. Tyto jmenné prostory se jmenují jako odpovídající „hlavní“ jmenný prostor s přívlastkem „diskuse“ – např. Diskuse:Matematika, Nápověda diskuse:Jmenný prostor, Šablona diskuse:EU atd. Na tyto stránky se lze dostat kliknutím na odkaz Diskuse u příslušného článku.