Vzk/Já a skauting K3

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Nechápe skauting jako místo, kam utíká před vnějším světem.

Upřesnění obsahu kompetence:

Skauting je důležitá, ale rozhodně ne jediná, součást našeho života. Každý máme svou rodinu, domácnost, práci nebo školu, spolupracovníky, přátele neskauty, různé zájmy. Bylo by chybou zanedbávat kvůli skautingu svou rodinu, práci, přátele nebo zájmy. Posláním skautingu je výchova mladých lidí pro život ve společnosti a pro službu ostatním lidem. Útěk před světem, společností, prací, rodinou, osobními problémy apod. do skautského společenství je pravý opak naplňování poslání skautské výchovy.

Osobní zájmy, rodinné zázemí, přátelé, naše práce a odbornost nám můžou pomoci i v práci vůdce oddílu nebo jiné skautské činnosti.Minimální úroveň:

Vzít na vědomí výše uvedené, přemýšlet o vztahu svého osobního života a aktivit mimo skauting a života a práce ve skautském společenství.

Prokázat znalost poslání a cílů skautské výchovy.Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Přemýšlet a hledat cesty, jak sladit svůj osobní život se skautingem tak, aby jeden nebyl na úkor druhého, aby si vzájemně nepřekážely, ale aby se naopak vzájemně podporovaly.

Poznámky:Doporučená literatura: