Vzk/Já a můj oddíl K7

Z Gewiki
< Vzk

Znění kompetence:

Uvědomuje si, že jeho znalosti a dovednosti jsou příležitostí a prostředkem rozvoje oddílu, nikoli jeho cílem.

Upřesnění obsahu kompetence:

Chápe, že svými znalostmi a dovednostmi může oddílu prospět, ale nesnaží se, aby se oddíl věnoval pouze silným stránkám vedoucího a nestaví svou odbornost jako cílovou metu pro výchovné a vzdělávací působení oddílu.

Minimální úroveň:

Dokáže pro jednu oblast svých zkušeností a dovedností popsat, jakou formou je může uplatnit v oddílové činnosti a k čemu to dětem bude. Při popisu prokáže, že pozici svých zkušeností v oddílovém programu chápe přiměřeně.

Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:

Nadále rozvíjet své znalosti a dovednosti a uplatňovat je v oddíle.

Poznámky:Doporučená literatura: