Vůdcovská zkouška

Z Gewiki

Vůdcovské zkoušky patří k nejvýznamnějším programovým prvkům na Gemini. A to jak pro VLK Castor, tak i pro ILŠ Pollux. Připravit Castory k úspěšnému složení vůdcovské zkoušky je totiž jedním z nejvýznamnějších úkolů pro Polluxe.

Informace o vůdcovské zkoušce[editovat | editovat zdroj]

Cílem vůdcovské zkoušky (VZ) je ověřit, zda je uchazeč schopen samostatně a úspěšně vést a vychovávat mládež v duchu skautských ideálů. Zkouška dále zjišťuje znalost a schopnost aplikace skautské výchovné metody. Zároveň ověřuje potřebné osobnostní předpoklady, znalosti a dovednosti pedagogické, psychologické, organizační, hospodářské a právní. K dalšímu cíli VZ patří schopnost absolventa reprezentovat skautské hnutí na veřejnosti a jeho vědomí odpovědnosti při výchově svěřené mládeže. Co může absolvent VZ vykonávat?

Vůdcovská zkouška opravňuje k samostatnému vedení oddílu nebo tábora a je kvalifikačním předpokladem pro výkon některých dalších funkcí v Junáku – českém skautu, v souladu s ustanoveními příslušných řádů. Vůdcovská zkouška je postačující kvalifikací pro vedení klubu dospělých.


Uchazeč, který chce složit VZ, musí mít:

  • dovršený věk minimálně 18 let (před dnem zakončení zkoušky, u vůdcovského lesního kurzu před dnem zahájení hlavní části kurzu)
  • souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky (zpravidla oddílu), ve které je uchazeč registrován
  • vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (nesmí být starší než 12 měsíců, toto potvrzení se nevyžaduje u profesionálních pedagogů)
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti (čistý trestní rejstřík, není evidován z důvodu drogové závislosti atd.)
  • absolvence čekatelské zkoušky
  • praxe 1 rok ve vedení oddílu, nebo střediska po složení čekatelské zkoušky (potvrzuje vůdce střediska, který může udělit i výjimku)
  • podmínkou absolvence vůdcovské zkoušky je dále dosažení kvalifikace zdravotník zotavovacích akcí


Informace o vůdcovské zkoušce na Gemini 2017[editovat | editovat zdroj]

Tady naleznete zajímavou a důležitou tabulku (Soubor:KompetencedosekceVZ.pdf). Ta obsahuje popis vůdcovských kompetencí, které by měl Castor v ideálním případě na konci letního běhu splňovat. Zároveň také říká, které z těchto kompetencí budou zcela jistě ověřovány u vůdcovské zkoušky.

Podobnou tabulku také snadno najdete mezi dokumenty na Křižovatce. Tabulka, kterou máme tady, je zvláštní v tom, že označuje také vůdcovské kompetence, které se ověřují na Gemini nad rámec povinných kompetencí. Absolvovat vůdcovskou zkoušku na Gemini je tedy prakticky poněkud obtížnější, než jak to v minimálním rozsahu vyžaduje ŘVČČJ. Kompetence, které se na VLK Castor nějakým způsobem ověřují jsou vyznačeny barevně.

My na Gemini trochu spoléháme na to, že nadstandardně ověřované kompetence jsme vybrali zodpovědně a že už po jejich prvním přečtení snad usoudíte, že má cenu se jimi zabývat. V každém případě celý tým Gemini (i Polluxové) je připraven se splněním tohoto "úkolu" co nejvíce pomoci.

V seznamu kompetencí jsou i takzvané kompetence neověřované, které se nedají (a nemusí) ověřovat žádným testem nebo zkouškou. Jsou nicméně předpokladem pro to být dobrým vůdcem/vůdkyní oddílu, a proto upozorňujeme, že pokud nějakou z těchto kompetencí nemáte, může to být překážkou v tom, abyste splnili podmínky vůdcovské zkoušky.


Přihláška k vůdcovské zkoušce[editovat | editovat zdroj]

Zde je možné stáhnout formulář přihlášky k vůdcovské zkoušce: Soubor:PrihlaskaVZ.pdf