Vzk/Zajištění činnosti K21

< Vzk

Znění kompetence:

Dokáže analyzovat příčiny vzniklých krizových situací a poučit se z nich.

Upřesnění obsahu kompetence:Minimální úroveň:

 • umí analyzovat kriz.situace:
  • co se stalo,
  • proč,
  • jak jsem to řešili,
  • jak by se to dalo řešit jinak,
  • co jsme udělali za chyby,
  • k čemu to vedlo,
  • co víme víc pro příště
 • jak toto poučení zpracovat (zapsat, naučit se jinak…)


Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:


Poznámky:

Krizí se zde rozumí událost nebo situace, která nějak ohrožuje členy oddílu, program, majetek apod. (např. dopravní nehoda, povodeň, požár, vykradená klubovna, na výpravě ujede vlak apod.)


Doporučená literatura: