Vzk/Komunikace a informace K10

< Vzk

Znění kompetence:

Zvládá vnější komunikaci (mimo Junák - s rodiči, školou, veřejností, úřady, ). Ví, jaké formy, přístupy a postupy použít pro tuto komunikaci.

Upřesnění obsahu kompetence:Minimální úroveň:

- ví, proč s nimi komunikovat

- ví, jak s nimi navázat kontakt - ví jak s nimi udržovat kontakt - ví, jaké info je jim nutné předávat - ví, kdy s nimi musí komunikovat - umí s nimi komunikovat v kriz.situacích

- ví, co přináší nekomunikace s nimi

Doporučení k dalšímu osobnímu rozvoji uchazeče:Poznámky:

- ví, co je třeba s R řešit a jak (nejen nutnost, ale i rozvíjení komunikace)

- ví, co o R vědět, jak to mít poznamenané - specifické příklady pro komunikaci (další) - ví, jak navazovat (a jestli chce) přátelštější kontakt s RDoporučená literatura: