Gemini 2018/Střepy

Z Gewiki
< Gemini 2018
Verze z 30. 6. 2018, 10:08, kterou vytvořil Spalek (diskuse | příspěvky) (Letošní střepy)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Co jsou to střepy?

Střepy, to je krátký 45 minutový program, který (většinou) jedenkrát za den před obědem přeruší tok vzdělávání a přinese vám prostor sdílet s ostatními všechno to, čím se zabýváte, co vás baví, v čem jste dobří... Jde o program, který si v duchu hesla "Prosím uč mne a budeš-li chtít, já budu učit Tebe!" může připravit úplně každý. A stejně tak se jej může zúčastnit úplně každý :-) Střepy jsou nevzdělávacími programy (tzn. že nejde o pokračování, doplnění či rozšíření přednášek - na to jsou na Gemini jiné časové dispozice). Jsou prostorem, kdy můžete ostatním ukázat např. že i irské tance mohou mít v oddílu své místo :-) Kdy můžete promítat fotky ze své zajímavé cesty, naučit ostatní neotřelou rukodělku, připravit relaxačních 45 minut apod....

Kdo si střepy připravuje?

Jak už jste jistě vytušili, střep si může připravit kdokoliv. Lidé z týmu, Polluxové, Castoři... Stejně tak si je může připravit jednotlivec či dvojice/trojice/skupina...

Jak to probíhá

Na Gemini bude nástěnka speciálně určená pro střepy. Zde se každý den dočtete, které střepy právě daný den budou probíhat, kdo je chystá a o co by zhruba mělo jít. Zde si také budete vybírat/přihlašovat střep, kterého se zúčastníte. Nabídka střepů se každý den obměňuje s tím, že některé se mohou opakovat.


Na léto si s sebou přivezte připravený program dle dohody a také plakátek (pozvánku), jehož prostřednictvím ostatní povzbudíte k účasti na svém střepu.


Letošní střepy

Název střepu realizátor místo (vevnitř/venku) pomůcky od Gemini (co potřebujete sehnat) čas (dopo/odpo/ze začátku/ke konci) typ programu min - max lidí
vzor Uzlík kdekoliv nic, seženu si spíš dopo odpočinkový 2-30
Křesadlo Špalek Ohniště Seno, štípané šindele + co přivezu suchý den rukodělka do 10